Kategori - TerjemahanPost

VISUALISASI DAN PELAFALAN MANTRA DARI YANG MAHA WELAS ASIH OLEH DUDJOM LINGPA

Visualisasi dan Pelafalan Mantra dari Yang Maha Welas Asih

oleh Dudjom Lingpa

Post

DARI PENGLIHATAN SUCI: SYAIR UNTUK PERSEMBAHAN AIR: LAUTAN DARI SELURUH PENCAPAIAN OLEH DUDJOM LINGPA

Dari Penglihatan Suci: Syair untuk Persembahan Air: Lautan Dari Seluruh Pencapaian

Oleh Dudjom Lingpa

(From the Pure Vision: The Verse for Offering Water: An Ocean of Accomplishments

by Dudjom Lingpa)

Post

DOA KEPADA BUDDHA SHAKYAMUNI

Berisi Doa Kepada Buddha Shakyamuni - Doa bagian pertama