Kategori - DzogchenPost

THE SECOND BUDDHA: PADMASAMBHAVA

Riwayat hidup Padmasambhava yang berasal dari terma yang diungkapkan oleh Sera Khandro.