Kategori - Pema LingpaPost

DOA DEWI YESHE TSOGYAL

Yang Maha Agung Padmasambhava hampir meninggalkan Tibet untuk menuju ke arah barat yang merupakan tanah para raksasa, ketika Yeshé Tsogyal, di atas celah Gunung Gungthang di Mangyul, bersujud di hadapan Yang Maha Agung Padmasambhava dan mengelilinginya. Yeshé Tsogyal lalu meletakkan kaki Yang Maha Agung Padmasambhava di atas kepalanya, dan mendoakan doa aspirasi