DOA DEWI YESHE TSOGYAL


Post

Doa Mahaguru

Diungkap oleh Pema Lingpa

             

Suatu ketika, di lembah Gungthang, Mangyul, Yang Maha Agung Padmasambhava hampir berangkat kedaratan Barat Daya Rakshasa, Dewi Yeshe Tsogyal bersujud, sambil mengelilingi Dia, dan Dewi Yeshe Tsogyal meletakkan kaki Padmasambhava di atas kepalanya, memanjatkan doa sebagai berikut :  

 

Maha Guru, berkati saya

Semoga dalam semua kehidupan-kehidupan saya yang akan datang,

Di dalam alam istana-istana para Buddha yang suci,

Aku boleh menyerahkan diriku kepada-Mu dan tak terpisahkan lagi.

 

Dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan, 

Semoga aku dengan gembira menjalankan semua harapan-Mu.

Semoga aku menerima transmisi / ajaran-Mu yang penuh berkah.

Hakikat ke-Buddhaanmu adalah pencerahan Agung.

 

Semoga pemberkatan dari Tubuh, Ucapan dan Pikiran-Mu,

Menyempurnakan tubuh, ucapan dan pikiranku. 

Semoga aku menerima Abhiseka yang maha luas dari Karya dan Kesempurnaan-Mu.

Dan melatihnya terus menerus.

 

Semoga aku dapat menghentikan pandangan yang salah dari Iblis, penyakit, gangguan jahat dan halangan halangan. Dan menambah pengikut dan pendukungku, dengan demikian semua keinginanku dapat terwujud.

 

Ditempat sunyi dipergunungan yang bersalju,

Dan tempat-tempat lainnya dengan segala kualitas terbaik,

Semoga aku tetap beribadah, meditasi yang maha luas dari empat pandangan utama!

 

Sebagai hasil ibadahku, semoga aku mencapai empat aktivitas,

Dan menaklukkan para Dewa dan Rakshasa untuk tunduk,

Semoga aku melindungi ajaran Buddha !

 

Semoga semua Dharma Agung yang di babarkan sang Buddha, bangkit seketika didalam bathinku,

Setelah mencapai kebijaksanaan tertinggi, 

Semoga aku mencapai pencerahan Agung!

 

Melalui kekuatan Bodhicitta, 

Semoga aku mengumpulkan semua makhluk dalam pengaruhku,

Dengan kekuatan yang tak tertandingi dari Bodhicitta ini, 

Semoga semua yang berhubungan dengan ini menjadi berarti sekali.

 

Melalui penyebaran Dharma Sang Buddha,

Semoga mereka yang memegang silsilah dan mengajarkan Dharma Sang Buddha berkembang pesat,

Semoga semua makluk mendapatkan kebahagiaan sejati

Dan semua alam menjadi alam suci para Buddha.

 

Semoga muncul perwujudan-perwujudan yang tak terbatas, dari tubuh ucapan dan pikiranku.

Yang membahagiakan semua makhluk. Sesuai dengan kebutuhan dan keadaannya!

 

Singkatnya, semua samsara dan nirvana, tanpa kecuali, tak terpisahkan dari hakekat bathin Sang Guru.

Semoga aku dengan cepat mencapai tingkat ke-Buddhaan yang Maha Agung.

Dimana Trikaya Guru tak menyatu dan tak terpisahkan!

 

Semoga semua makhluk memanjatkan doa-doa-Nya!

Semoga para Lhama memberikan berkat-Nya!

Semoga para Yidam melimpahkan pencapaian-Nya!

Semoga para Dewi Suci memberikan ramalan-Nya!

Semoga para Pelindung Dharma melenyapkan malapetaka!

Semoga Buddha Dharma menyebar dan berkembang!

Semoga para makluk berkecukupan dan bahagia 

Dan berlatih Dharma setiap hari.

Semoga cita-cita hidup kita tercapai seketika!

 

Dengan semua perbuatan baik yg suci, semoga aku mengosongkan dalamnya samsara, sampai ke alam yg paling bawah. 

Semoga kita tidak tinggal lagi di lautan kehidupan ini. 

Tapi bersama-sama mencapai Trikaya.

 

Semoga Dharma pusaka dari para Buddha, Dharma yang Maha tinggi dan Maha Sempurna, 

Tumbuh menjulang tinggi seperti matahari di langit.

Dan menyebar keseluruh dunia!