Riwayat Hidup Milarepa oleh Lobsang P.Lhalungpa


Post

Saya teringat pengalaman masa kecil ketika mendengarkan riwayat hidup Milarepa dalam bentuk dongeng dari propinsi asal Marpa, Tibet Selatan. Saya sangat mengagumi hasratnya untuk mengorbankan hidup demi
keselamatan ibunya, serta tekadnya yang tidak pernah padam untuk menyelamatkan kapal yang sedang tenggelam dengan hidupnya sendiri --- kapal yang kemudian akan membawa banyak sekali orang menyeberangi lautan Samsara dengan selamat.