Kategori - Maha KassapaPost

RIWAYAT HIDUP MAHA KASSAPA

Kisah hidup Maha Kassapa, salah seorang murid utama Buddha yang terkenal dengan praktik pertapaannya.