Kategori - Maha KaccanaPost

RIWAYAT HIDUP MAHA KACCANA

Riwayat hidup Yang Mulia Maha Kaccana yang mengisahkan aspirasi awal beliau untuk memegang peranan penting di dalam komunitas Sangha.